Obchodno-technická kancelária
Piaristická 2
949 01 Nitra
Slovenská rekublika
  GIMEX PZ, s.r.o.
tel./fax: 00421+37 6542329
mobil:  0903 721 205
e-mail:gimexpz@gimexpz.sk
            

Firma GIMEX PZ s.r.o. si Vám touto cestou dovoľuje predložiť ukážku z katalogu certifikovaných pracovných odevov, ktorých je výrobcom a ďalších OOPP, ktorých je distribútorom.

Máme záujem o nadviazanie dobrých vzájomných vzťahov, kde našou snahou je maximálne uspokojenie Vašich požiadaviek v oblasti ochrany zdravia Vašich pracovníkov. Zároveň veríme, že Vám čo v najväčšej miere pomôžeme pri zabezpečovaní vysokých požiadaviek na bezpečnosť pri práci a nie v malej miere i pri znižovaní nákladov, nakoľko všetky výrobky ponúkame vo výborných cenách.

Objednané výrobky dovezieme na Vami určené miesto resp. pri menších množstvách pošleme na dobierku.

V prípade, že sa rozhodnete stať našim obchodným panrtnerom, tešíme sa na dobrú vzájomnú spoluprácu. Podmienky (cenové, platobné) môžu byť pri osobnom rokovaní dohodnité k obojstranne vyššej spokojnosti.

                                                                       Ing. Peter Zeman

ciara_1.gif (11170 bytes)